over nieuwe types.

In 2015 organiseerde De Nieuwe Oost I Wintertuin in het laatste weekend van juni voor het eerst Nieuwe Types, een jaarlijks festival over de toekomst van de literatuur. Dit gebeurde via verschillende vormen: van intensieve werksessies over het literaire makerschap tot het feestelijke afstuderen van vierdejaarsstudenten Creative Writing.
Sinds 2021 is het festival verplaatst naar maart en kunnen bezoekers de hele maand genieten van een divers programma, waarbij de aandacht ligt op nieuwe schrijvers, nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen. Vanwege corona vindt Nieuwe Types in 2021 grotendeels digitaal plaats.

Nieuwe types is tot stand gekomen met medewerking van
Gemeente Arnhem | Lira Fonds | Nederlands Letterenfonds Provincie Gelderland | Prins Bernhard Cultuurfonds | Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

en in samenwerking met
Boekhandel Hijman Ongerijmd | Theater a/d Rijn | Hard//hoofd | Op Ruwe Planken | Kluger Hans | De Optimist | Focus Filmtheater Arnhem | CELA

De website is gebouwd door Guifi Communicatie en ontworpen door Jolijn Ceelen. Jos Lenkens is verantwoordelijk voor het ontwerpen van het campagnemateriaal.

Scroll naar top