Dictieland

In Dictieland staat de vergankelijkheid en vloeibaarheid van taal centraal. We bevragen zowel onze eigen Nederlandse taal als de alternatieve talen waarmee we spreken: moedertalen, de taal van de digitale wereld, maar ook kunstdisciplines en -genres die ons een andere taal bieden om naar de wereld te kijken. Wat betekent taal, als middel en als doel, als poortwachter en als ontsluiter? En, overstijgend, van wie is taal? 

Op Nieuwe Tijd nam Dictieland de vorm aan van een interdisciplinaire, meertalige literaire performance van 20 minuten. De meertalige makers Ashley Ho, Daniëlle Zawadi en Steff Geelen namen het publiek mee door een voorstelling op het snijvlak van poëzie, spoken word en dans.